Máte otázky? Volajte 035/642 10 86

Údržba a servis klimatizácií

Nachádzate sa tu

Pri prevádzke klimatizačného zariadenia s obsahom chladiacej látky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu technického stavu chladiaceho zariadenia. Táto povinnosť vyplýva zo zákona na ochranu ozónovej vrstvy zeme v zmysle § 20 vyhlášky č. 283/1998 v znení vyhlášky č. 437/2000 Z.z. zákona č. 76/1998 Z.z. v znení zákona č. 408/2000 Z.z.

Vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu podľa zákona má priamy vzťah k platnosti záruky, bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti, čo sa v konečnom dôsledkuprejaví na ekonomike prevádzky zariadenia. Naši technici Vám vyčistia klimatizáciu, vnútornú aj vonkajšiu jednotku, skontrolujú únik plynu, doplnia chladivo, vydezinfukujú filtre. Následne Vám bude zaslaný protokol. Pri spísaní servisnej zmluvy máte zabezpečený servis aj po záručnej dobe.

Cenová ponuka

Nechajte si vypracovať ponuku presne na mieru podľa Vaších predstáv a my Vám ju zašleme a Váš e-mail

Mám záujem o ponuku