Máte otázky? Volajte 035/642 10 86

10 ročná záruka

Nachádzate sa tu

 

 

 

Podmienky 10 ročnej záruky:


- Záruka 10 rokov sa vzťahuje iba na klimatizácie MIDEA, ktoré boli zakúpené vo firme
ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o. a boli nainštalované montérmi ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o vrátane
rozvodov Cu potrubia.
- Predĺženú záruku je možné uplatniť iba v prípade,ak je zariadenie napojené na elektrickú
sústavu s prepäťovou ochranou a spĺňa ostatné podmienky predĺženej záruky.
- Záruka platí iba na nové zakúpené klimatizácie okrem klimatizácií,ktoré boli zakúpené pre
technologické chladenie napr.serverovne,chladenie výrobne,chladenie miestnosti,kde sa
vykonáva práca alebo manipulácia s chemikáliami,chladenie miestnosti,kde je vysoká vlhkosť
napr.miestnosť s bazénom,vírivkou,saunou,welness,chladenie miestnosti,kde je vysoká
koncentrácia horúceho vzduchu alebo vysoká prašnosť.
- Záruka platí iba za podmienky písomného preukázania vykonania pravidelného ročného
servisu odborne spôsobilou firmou,ktorá má certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie
s fluorovanými skleníkovými plynmi.
- Predĺžená záruka sa vzťahuje tak na výrobok ako aj na montáž
- Pri 10 ročnej záruke je 2 ročná záruka vyplývajúca zo zákona už započítaná.
- Záruka začne plynúť od dátumu montáže klimatizácie.Ak montáž bude vykonaná po 6
mesiacoch od zakúpenia klimatizácie,záruka začne plynúť dátumom zakúpenia klimatizácie.
- V prípade uvedenia nepravdivých informácií zo strany zákazníka ohľadom prevedenia
pravidelného odborného servisu predĺženú záruku nie je možné uplatniť.
Pri uplatnení predĺženej záruky je potrebné predložiť:
- Vyplnený reklamačný protokol
- Kópiu pokladničného bloku alebo faktúry o úhrade klimatizácie vrátane montáže.
- Kópiu pokladničného bloku alebo faktúry o úhrade servisnej kontroly minimálne 1x do
roka,ktorú vykonal servisný pracovník s uvedením čísla oprávnenia a výrobného čísla
reklamovaného zariadenia.


Podmienky 3 ročnej záruky:


- Záruka sa vzťahuje na všetky klimatizácie MIDEA zakúpené vo firme ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o.
- Záruka sa vzťahuje tak na výrobok ako aj na náhradný diel pri potrebe výmeny
v zariadení.Cestovné náklady spojené s výmenou zariadenia alebo náhradného dielu znáša
certifikovaná firma ,ktorá montáž previedla!
- Podmienkou záruky je prevedenie montáže odborne spôsobilou firmou a preukázateľné
vykonanie odborného servisu 1xročne.
Pri uplatnení záruky je potrebné predložiť:
- Vyplnený reklamačný protokol
- Kópiu pokladničného bloku alebo faktúry o úhrade klimatizácie.
- Kópiu pokladničného bloku alebo faktúry o úhrade servisnej kontroly minimálne 1x do
roka,ktorú vykonal servisný pracovník s uvedením čísla oprávnenia a výrobného čísla
reklamovaného zariadenia.

Záručné podmienky: 


S rozvojom technológií sa využívajú nové materiály, ktoré sa na prvé počutie alebo na základe prvých skúseností ukážu ako vhodné a užitočné, no neskôr sa ukazuje, že to nie je celkom pravda.

Medzi týmito materiálmi sú tmely, ktoré montéri čoraz častejšie používajú na hollandrové spoje.
Tieto tmely majú vážne nepriaznivé účinky, pretože ich častice v chladiacom okruhu spôsobujú rôzne poruchy.

Na priložených obrázkoch môžete vidieť aj to, že tmel sa dostal do chladiaceho okruhu a spôsobil tam upchatie, čím sa vygeneroval chybový kód indikujúci preťaženie kompresora.
V iných prípadoch spôsobuje poruchu vstrekovania alebo prepínacieho ventilu.

Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame našich vážených partnerov, aby tento typ tmelu nepoužívali!
Ak zistíme prítomnosť takéhoto materiálu, záruka na príslušné zariadenie bude neplatná.

Prosíme o pochopenie a spoluprácu.

 

Cenová ponuka

Nechajte si vypracovať ponuku presne na mieru podľa Vaších predstáv a my Vám ju zašleme a Váš e-mail

Mám záujem o ponuku